Carmel Mountain, San Diego, California 92128, United States